حسرت های قدیمی

… همین چند دقیقه ی پیش، تلویزیون یک مستند درباره یک شهید نشون می داد. اسمش مجید بود. ظاهرا خیلی لوتی و البته شر بوده. ولی بعد از مدتی مسیر زندگیش عوض می شه و می ره سوریه و شهید می شه. اولا که خوشا بحالش که از این دنیا رفت. دوما خوشا بحالش که با شهادت رفت. علتش رو نمی دونم، ولی دیدن این مستند و خبر از شهادتش، یک حسرت قدیمی رو تو دلم زنده کرد. حسرت مثل اون مردن! حسرت خالص بودن. حسرت خوب بودن و خوب رفتن …

بیشتر بخوانید

روزی برای بزرگداشت مقام عشق بازی …

خوشا به حال آنها که شهیدانه زیستن و در نتیجه، مردنشان هم شهیدانه بود. خوشا به حال آنها که در پیشگاه الهی لیاقت ستودن و تسبیح گفتن آن ذات باری تعالی را پیدا کردند. مطمئن باشید عالمی در سوگ آنها خواهد گریست.

بیشتر بخوانید