شماره موبایل رند ، پلاک ماشین رند و …

چند روز پیش، یک مشتری، با یک شماره موبایل خیلی رند با دفتر تماس گرفت. کاری به کارش ندارم، ولی با شمارش کار دارم. چون بعد از قطع شدن تماسش، با دوستان دفتر چند کلمه ای درباره اهمیت رند بودن شماره موبایل و … صحبت کردیم. این نوشته، به بهانه ی اون صحبت منتشر می شه.

بیشتر بخوانید