سخنی با کبابی ها

تجربه ی گرسنگی، اتفاق خوبی نیست. ولی گاهی لازمه! مخصوصا برای کبابی ها. وقتی از کنار مغازه ای رد می شوم که میزهایی در پیاده رو گذاشته و بوی کباب خوش مزه ی آن …

بیشتر بخوانید